Xeneradores de desinfectante por electrólise de membrana
Ofrecemento
29/03/2020 23:18

Xeneradores de produción in situ de solución desinfectante baseada en ácido hipocloroso e compoñentes derivados do osíxeno, a partir de auga e sal, por electrólise de membrana, de marca Envirolyte. A nosa empresa cedeu un equipo ó Concello da Coruña realizando a instalación no parque de Bombeiros para emprego por parte do concello, bombeiros, policía local, policía nacional, servizo de gardacostas e outros organismos da Xunta de Galicia e calquera outro organismo que o precise para a loita contra o coronavirus.

EQUIPOS DISPONIBLES

Están en camiño oito equipos (dous deles en principio comprometidos) automáticos que non requiren instalación e son moi fáciles de manexar. O custo de cada unidade é de 7500€ + IVA (sen portes, en caso de ter que envialos por transporte; e condicións de pago ó pedido, non inclúe gastos de financiación si o pago é demorado). Son de 15 litros/hora (uns 180 litros ó día traballando unha media de 12 horas espaciadas durante ó día, pero poderían traballar máis horas). A 500 mg/L nos permitiría, diluíndo ás doses de aplicación (100 mg/L para mans, 200 mg/L para superficies e ambiente), chegar a un mínimo de 800-1000 litros de desinfectante por día (traballando 10 ou 12 horas ó día, si aumentamos as horas xeneraríamos maior cantidade).APLICACIÓNS

Desinfección de mans, roupa, superficies, salas, instrumental, vehículos, traxes, rúas, suelos, calzado, guantes, etc. por pulverización, atomización, nebulización ou calquera outra forma de aplicación.

Se pode empregar en substitución de hidroalcoholes para mans, sen afectar á pel e a un custo moi inferior. Tamén se emprega para tratamentos oculares, bucofarínxeos, pie diabético, úlceras, etc. en substitución dos produtos habituais que provocan danos na pel ou mucosas ou interfiren na cicatrización.

É posible empregalo para desinfección de estancias sanitarias ou de venda de alimentos (se emprega en industria alimentaria para desinfección de alimentos) e directamente con persoas presentes, por pulverización, atomización ou nebulización, desinfectar traxes e roupa de seguridade en situación de escasez montando cabinas de desinfección nas que pasen os sanitarios, etc.

Tamén se emprega para potabilización de auga, tratamento fronte a Lexionella e aplicacións para outros sectores (agricultura, gandeiría, acuicultura, veterinaria, industria alimentaria, depuración de augas, etc.).

Pódese consultar ó Hospital Virgen de las Nieves, de Granada, cun equipo instalado que estase a empregar fronte o SARS-COV-2 (ademais de potabilización de auga e tratamento fronte a Lexionella).

CARACTERISTICAS DO PRODUCTO

Solución desinfectante con ácido hipocloroso e compoñentes derivados do osíxeno, denominada "auga electrolizada oxidante" ou "anolito". O produto é altamente eficaz, totalmente seguro, inocuo para as persoas pero extremadamente eficiente contra virus, bacterias, fungos e esporas, ten gran capacidade de destrución de biofilms e de penetración en superficies/materiais, sendo moi interesante fronte ó SARS-COV-2 e prevención de enfermidades nosocomiais.

A solución é estable e neutra, xenerada a partir de auga e sal, que son materias primas sinxelas, fáciles de obter e retornables. No proceso se retira o sodio e a sosa para obter ácido hipocloroso, desinfectante de acción directa, estable, neutro, non corrosivo en non reactivo, polo que é altamente seguro e eficaz, e se pode medir con kits sinxelos de cloro libre. Se pode almacenar en depósito para o seu emprego in situ ou distribuír en garrafas, pulverizadores, depósitos ou cisternas, manténdose estable durante meses.

Se xenera e aplica a unha concentración segura e non perigosa para as persoas, medio ambiente ou instalacións, polo que non se considera sustancia perigosa e non require aplicación por persoal especializado, ademais de ter un amplo marxe de seguridade, moi superior a outros desinfectantes. Grazas á súa grande seguridade e o baixo custo de produción é moi baixo (0,10€ os 100 litros) podemos aplicalo de masivamente.

EQUIPOS E PROCESO DE XENERACIÓN

Os xeneradores estándar teñen capacidade de produción dende 15 litros/hora ata varios miles de litros/hora a unha concentración entre 100 e 500 mg/L de cloro libre (ácido hipocloroso). Existe a opción de equipos a medida e con capaces de producir a maiores concentracións.

O proceso de xeneración é por electrólise de membrana, xenerando directamente ácido hipocloroso. É totalmente diferente ós sistemas de electrólise convencionais e a cloración salina: producimos ácido hipocloroso, non hipoclorito (lixivia), e a solución desinfectante non leva sosa ou sal, que son retiradas, o que nos asegura que o produto sexa estable durante meses, o pH neutro y no se produzan corrosións, olores, compoñentes volátiles ou tóxicos e danos ou alteracións sobre alimentos, persoas ou materiais. Outros sistemas que hai no mercado o que xeneran é hipoclorito, e a solución desinfectante leva sal y sosa, sendo ademais moi pouco estable.
O ácido hipocloroso (cloro libre) é un desinfectante de uso directo. Non é lixivia: a lixivia é hipoclorito, un produto que se emprega para obter o ácido hipocloroso pero necesita un tempo para formarse, polo que non actúa de inmediato, e ademais xenera outras sustancias tóxicas, irritantes e volátiles, é corrosivo, perigoso para persoas, e afecta ós materiais, etc.

ASPECTOS LEGAIS

A ECHA (Eurochemichal Agency de La Unión Europea, https://echa.europa.eu/es/) regula os sistemas de produción in situ dee compoñentes activos baixo o Regulamento UE 528/2012. Se desenrolou para regular o mercado de biocidas na UE y somete a revisión todos os sistemas de produción in situ de todo tipo de químicos (ácidos, gases, etanol, formaldehído, metales, oxidantes, etc.), validando cada fabricante e tecnoloxía así como os produtos xenerados e a eficacia dos compoñentes activos.

Tanto a tecnoloxía Envirolyte como os compoñentes activos ("Active chlorine generated from sodium chloride by electrolysis") están rexistrados e autorizados para tódolos tipos de produtos da categoría "Desinfectantes": TP1 Hixiene Humana, TP2 desinfectantes, TP3 Hixiene Veterinaria, TP4 alimentos e pensos, TP5 auga.

O listado de compoñentes activos e tecnoloxías pódese descargar actualizado na páxina da ECHA (rexistrado como Envirolyte):

https://echa.europa.eu/es/information-on-chemicals/active-substance-supp...

Neste enlace se pode descargar en PDF este listado actualizado (rexistrado como Envirolyte):

https://echa.europa.eu/documents/10162/27434452/art_95_list_en.pdf/c752c...

A avaliación do sistema e do produto xenerado pódese consultar na páxina da ECHA tamén. Foi avaliada e aceptada a súa capacidade virucida, bactericida, funxicida e esporicida, e a súa seguridade en aplicación en presencia de persoas. O estudio pódese consultar nesta URL:

https://echa.europa.eu/documents/10162/b141f948-19ba-835e-beca-9fa1ad2b5711

A Axencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA) inclúe a nosa tecnoloxía no seu listado de produtos fronte o SARS-COV-2 como principio activo Hypochlorous Acid, coas denominacións comerciais dos nosos partners Envirolyte en EEUU (as empresas Danolyte, Envirocleanse, Cleansmart e Cousteau). Se pode consultar nesta URL:

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-agai...

Homologacións

REGULACIÓN EUROPEA

A ECHA (Eurochemichal Agency de La Unión Europea, https://echa.europa.eu/es/) regula os sistemas de produción in situ dee compoñentes activos baixo o Regulamento UE 528/2012. Se desenrolou para regular o mercado de biocidas na UE y somete a revisión todos os sistemas de produción in situ de todo tipo de químicos (ácidos, gases, etanol, formaldehído, metales, oxidantes, etc.), validando cada fabricante e tecnoloxía así como os produtos xenerados e a eficacia dos compoñentes activos.

Tanto a tecnoloxía Envirolyte como os compoñentes activos ("Active chlorine generated from sodium chloride by electrolysis") están rexistrados e autorizados para tódolos tipos de produtos da categoría "Desinfectantes": TP1 Hixiene Humana, TP2 desinfectantes, TP3 Hixiene Veterinaria, TP4 alimentos e pensos, TP5 auga.

O listado de compoñentes activos e tecnoloxías pódese descargar actualizado na páxina da ECHA (rexistrado como Envirolyte):

https://echa.europa.eu/es/information-on-chemicals/active-substance-supp...

Neste enlace se pode descargar en PDF este listado actualizado (rexistrado como Envirolyte):

https://echa.europa.eu/documents/10162/27434452/art_95_list_en.pdf/c752c...

A avaliación do sistema e do produto xenerado pódese consultar na páxina da ECHA tamén. Foi avaliada e aceptada a súa capacidade virucida, bactericida, funxicida e esporicida, e a súa seguridade en aplicación en presencia de persoas. O estudio pódese consultar nesta URL:

https://echa.europa.eu/documents/10162/b141f948-19ba-835e-beca-9fa1ad2b5711

REGULACIÓN AMERICANA

A Axencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA) inclúe a nosa tecnoloxía no seu listado de produtos fronte o SARS-COV-2 como principio activo Hypochlorous Acid, coas denominacións comerciais dos nosos partners Envirolyte en EEUU (as empresas Danolyte, Envirocleanse, Cleansmart e Cousteau). Se pode consultar nesta URL:

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-agai...

Servicios de Consultoría Avanzada Alimentya, S.L.
Desinfectantes e afíns
8
10 días

Rexístrate

Para publicar anuncios ou para consultar os datos dos anunciantes, debes completar o rexistro