ERPIC19 - equipos de protección individual e colectiva para hospitáis ou establecementos de públicos
Ofrecemento
29/03/2020 22:43

Desenvolvemento de equipos de protección individual e colectiva para hospitáis ou establecementos de públicos

- Pantallas de protección (viseira en fabricación aditiva con mamparo de PVC e fixación elástica).
- Gafas de protección (corpo de fabricación aditiva con mamparo de PVC e cinta elástica de axuste).
- Elementos individuais para evitar contacto con superficies (elemento formato chaveiro para abrir portas ou pulsar botóns).
- Elementos colectivos de apertura de portas (elemento de rápida fixación nos tiradores para evitar contactos manuais, utilizaríamos o cóvado para abrir as portas.
- Pezas para respiradores non invasivos (deseños de terceiros con certificación) - En espera de deseño final e validación do fabricante.
- Consumibles para respiradores comerciais (tubaxe aprobada polo COmB (Barcelona).

O valor engadido é unha produción local que non depende de procesos loxísticos externos e é adaptable a demanda. Isto permite abastecer aos distintos organísmos públicos e privados dunha forma rápida e localizada.

Capacidade de produción: Produción continuada de aproximadamente 100 uds. día.

Ingeniería y Fabricación del Norte SL
EPIs
100 unidades/día

Rexístrate

Para publicar anuncios ou para consultar os datos dos anunciantes, debes completar o rexistro